Din resurs när det gäller bokföring och administrativa tjänster, både av löpande och tillfällig karaktär.
  Hem Bokföring Datorhjälp Webb Länkar Om företaget
Sverige direkt Sökportal för offentliga Sverige
Skatteverket Talar väl för sig själv. Även Kronofogden hittar Du här
BFN-Bokföringsnämnden Statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed
Försäkringskassan Vad händer om Du eller Dina anställda blir sjuka?
Nutek/Företagarguiden Hjälp och information för företagare
ALMI Finansiering och företagsutveckling
EU:s webbportal Information om EU
PRV Patent o Registreringsverket
Tullverket Handel över gränserna
©Tinax Tina Axell Tel 0708 79 59 49 Innehar F-skatt